Your Cart
  Subtotal
  US$0

  Card

  ···· ···· ···· 4242
  Test card

  05/18

  Card

  Use a different card?

  Card

  pp paypal

  or pay with

  We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

  or pay with

  Your purchase was successful!

  We sent a receipt to

  Summary

   Ghost Win 7 là một thuật ngữ dùng để chỉ một bản sao lại hệ điều hành ở tại một thời điểm. Thời điểm này có thể là ngay sau khi bạn cài lại Windows nhưng cũng có thể là sau một khoảng thời gian. Người dùng thường sử dụng các bản Ghost Win 7 để làm giảm thời gian cài lại hệ điều hành. Bởi vì, thông thường các bản Ghost Win thường được tạo ra vào thời điểm mà máy tính hoạt động ổn định nhất và đã được cài đặt đầy đủ Driver và phần mềm cần thiết. Website: https://lapcamerahanoi.com/ghost-win-7/ https://tawk.to/ghostwin7 https://www.superspringsinternational.com/users/banghostwin7/ https://www.youmagine.com/ghostwin7/designs https://wefunder.com/ghostwin7 http://uid.me/ghostwin7 https://www.theodysseyonline.com/user/@ghost_win_7 https://yolotheme.com/forums/users/ghostwin7/ https://xclams.xwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/ghostwin7 https://descubre.beqbe.com/p/ghostwin7 https://www.bakespace.com/members/profile/ghostwin7/1235367/ https://www.zoimas.com/profile/ghostwin7/about
   Powered by Gumroad